Logotip de la Fundació

Paisatge de la Segarra

 la fundació  el patronat    activitats    notícies contacte  

 

 

LA FUNDACIÓ

 

La Fundació Jordi Cases i Llebot és una Fundació privada constituïda el dia 26 de novembre de 1987, per voluntat de la fundadora Amanda Llebot i Colom, vídua de Cases, i el Dr. Jordi Cuxart i Bartolí, que fou el primer President, per ser-ho aleshores de la Biblioteca d’Hostafrancs (La Segarra).

 

La senyora Llebot va deixar tots els seus béns a la Fundació disposant que els seus rendiments fossin destinats als fins fundacionals.  

 

És una entitat cultural i benèfico-docent subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i amb seu social a la població d’Hostafrancs (Els Plans de Sió - La Segarra).  

 

La FUNDACIÓ porta el nom de l'únic fill del matrimoni Cases-Llebot, per tal de perpetuar-ne el nom i en record de la seva persona, ja que fou model dels qui treballaven pel manteniment de la identitat catalana en els difícils anys de la seva joventut (1940 a 1950).

 

En Jordi Cases i Llebot, nascut en 1924, mor de malaltia en 1950, essent estudiant de medicina a Barcelona, després de distingir-se pel seu esforç per conservar la cultura i la identitat de Catalunya. Els seus escrits i la seva memòria perduren.

 

Finalitats: Segons l’article tercer dels Estatuts Socials les finalitats de la Fundació són:

A.  Mantenir viu el record de Jordi Cases i Llebot, com a exemple dels joves que volen servir Catalunya, sigui pels mitjans propis de la Fundació o en col·laboració amb altres entitats, amb la publicació de les seves poesies i notícia biogràfica, l’establiment de premis, cursos, ajuts o activitats anàlogues.

 

B. Tenir cura de la “Biblioteca Popular del poble d’Hostafrancs” (Plans de Sió), de la comarca de La Segarra.

 

C.  Fomentar el suport a la base popular catalana, ja sigui a persones físiques o entitats, mitjançant ajuts econòmics o activitats concretes.

 

D.  El criteri per a la determinació dels beneficiaris, es basarà en la demarcació lingüística territorial catalana i, per tant, podran gaudir-ne les persones o entitats radicades en el seu àmbit d’influència.

 

E. A la realització de les finalitats fundacionals han d’ésser dedicades almenys, el vuitanta per cent de les rendes que obtingui la Fundació del seu capital i aquells altres ingressos que de la gestió del seu Patronat se’n derivin.

 

 

 

 

PREMI SIKARRA

 

 


PUBLICACIONS


MONEDA SIKARRA


ENLLAÇOS D'INTERÈS

       Xarxa Sikarra

 


 

 © Fundació Jordi Cases i Llebot - 2011

Antigues Escoles d'Hostafrancs, s/n

Els Plans de Sió

Ap. de Correus, 14 - 25210 - Guissona